Çalışma Alanlarımız

Hukuki Danışmanlık

Bu kapsamda; kişilere ve özellikle işletmelerin/şirketlerin; yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilerine, genel kurul süreçlerine, yapılarına, genel politikalarına, stratejilerine, organizasyonlarına, operasyonlarına, süreçlerine, üretim ve yatırımlarına yönelik stratejik kararlar gibi hususlar başta olmak üzere tüm faaliyetlerine ilişkin hukuki ve stratejik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Hukuk Politikaları Oluşturma ve Geliştirme

Bu kapsamda özellikle; bir işletmenin/şirketin hukuki konulara ilişkin politikalarının, iç mevzuatının ve süreçlerinin/prosedürlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi, mevzuatın işletmelere/şirketlere öngördüğü gerekliliklere uyumun sağlanması hizmeti verilmektedir.

Sözleşmeler

Bu kapsamda özellikle; önemli ve çok taraflı, yabancılık unsuru da barındıran, bankacılık, finans, ticaret, inşaat, sermaye piyasaları, yeniden yapılandırma, yatırım, devralma gibi çok çeşitli alanlarda değişik birçok önemli proje/iş kapsamında edinilen bilgi birikimi ve deneyimle sözleşmelerin müzakere edilmesi, hazırlanması, uygulanması süreçlerinin yürütülmesi ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların yönetilmesi ve çözümü hizmetleri verilmektedir.

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Bu kapsamda özellikle; ticaret hukuku, borçlar hukuku, bankacılık ve finans hukuku, icra ve iflas hukuku, eşya hukuku, iş hukuku gibi özel hukuka ilişkin olan davalar ile idare ve vergi gibi kamu hukukuna ilişkin davaların yürütülmesi ve uyuşmazlıkların çözümü hizmeti verilmektedir. 

Bankacılık ve Finans

Bu kapsamda; bankalar ve sigorta, bireysel emeklilik ve sermaye piyasası şirketleri gibi finansal kuruluşlar ile finansal kiralama, finansman ve tasarruf finansman şirketleriyle olan ilişkilerin ve ihtilafların yürütümü ve çözümü hizmetleri verilmektedir.

Şirketler Hukuku

Bu kapsamda özellikle; anonim şirketler ve adî ortaklıklar başta olmak üzere, şirketlerin kuruluş sözleşmelerinin hazırlanması, kuruluşu, genel kurul ve yönetim kurulu süreçlerinin ve faaliyetlerinin hukuki açıdan değerlendirilmesi ve desteklenmesi, yönetim ve temsil, şirketler topluluğu ve topluluğa dahil şirketlerin ilişkileri, sermaye piyasaları gibi konularda hizmetler verilmektedir. 

Ticaret Hukuku

Bu kapsamda özellikle; şirket genel kurul toplantılarının yapılması, yönetim kurulunun yapısı, toplanması ve çalışması, genel kurul ile yönetim kurulunun ilişkileri, kayıtlı sermayeye geçme, sermaye artırımı ya da indirimi gibi ana sözleşme değişiklikleri, haksız rekabet, ticaret sicili, kara ticaret ve deniz ticaret gibi konularda hizmetler verilmektedir.   

Arabuluculuk

Bu kapsamda yıllardır edinilen bilgi birikimi ve deneyim, uzman bakış açısı ve uzlaştırmacı yaklaşım ile ihtilafların sulhen çözümü hizmeti verilmektedir.

® Avşar Legal – Tüm hakları saklıdır – Developed by: Ahmed Yusuf Şirin

error: Content is protected !!
Scroll to Top